DOM GOŚCI

indywidualne dni skupienia, rekolekcje 

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie (Mt 25,35). Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, a zwłaszcza zaś braciom w wierze (Ga 6,16) oraz pielgrzymom. 

RB 53, 1-2; 8-9 

Po powitaniu wypada zaprowadzić gości na modlitwę, potem zaś razem z nimi usiądzie sam przełożony lub ten, komu on to zadanie zleci. Trzeba przeczytać gościom ku ich zbudowaniu coś z Prawa Bożego, a później okazywać im życzliwość na każdym kroku. 

Jesteśmy jednym z dwóch klasztorów kontemplacyjnych w naszej diecezji. Nasze klasztory benedyktyńskie są otwarte na ludzi szukających miejsca ciszy, modlitwy i duchowego rozeznania. Na chwilę obecną w Drohiczynie są tylko 4 pokoje gościnne udostępniane na rekolekcje indywidualne i dni skupienia dla osób zakonnych i świeckich. Warunki oraz terminy uzgadniane są indywidualnie. 

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu odbudowy wschodniego skrzydła klasztoru gdzie przewidziany jest Dom Gości z większą liczbą pokoi. 

DOM GOŚCI

indywidualne dni skupienia, rekolekcje 

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie: Gościem byłem i przyjęliście mnie (Mt 25,35). Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, a zwłaszcza zaś braciom w wierze (Ga 6,16) oraz pielgrzymom. 

RB 53, 1-2; 8-9 

Po powitaniu wypada zaprowadzić gości na modlitwę, potem zaś razem z nimi usiądzie sam przełożony lub ten, komu on to zadanie zleci. Trzeba przeczytać gościom ku ich zbudowaniu coś z Prawa Bożego, a później okazywać im życzliwość na każdym kroku. 

Jesteśmy jednym z dwóch klasztorów kontemplacyjnych w naszej diecezji. Nasze klasztory benedyktyńskie są otwarte na ludzi szukających miejsca ciszy, modlitwy i duchowego rozeznania. Na chwilę obecną w Drohiczynie są tylko 4 pokoje gościnne udostępniane na rekolekcje indywidualne i dni skupienia dla osób zakonnych i świeckich. Warunki oraz terminy uzgadniane są indywidualnie. 

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu odbudowy wschodniego skrzydła klasztoru gdzie przewidziany jest Dom Gości z większą liczbą pokoi. 

GALERIA

 Zobacz więcej

GALERIA

 Zobacz więcej

KONTAKT

TELEFON

510 101 518

E-MAIL

dmb.drohiczyn@gmail.com

NUMER KONTA

Bank Pekao S.A.: PL 90 1240 2210 1111 0010 7328 7985

ADRES

ul. Benedyktyńska 6

17-312 Drohiczyn

KONTAKT

TELEFON

510 101 518

E-MAIL

dmb.drohiczyn@gmail.com

ADRES

ul. Benedyktyńska 6

17-312 Drohiczyn