MEDALIK

Medalik św. Benedykta jest jednym z najbardziej znanych medalików w kościele katolickich. Medalik należy do sakramentaliów, czyli znaków świętych, uzdalniających do przyjęcia łaski i do współpracy z nią (KKK 1667-1679). Wygląd medalika został określony w breve Papieża Benedykta XIV z 1742 roku. 

Według tego wzoru medalik przedstawia postać św. Benedykta, który w prawej ręce trzyma krzyż, jak do błogosławieństwa, a w lewej napisaną przez siebie Regułę. Przy nogach po jego prawej strony leży infuła, znak godności opata, po stronie przeciwnej kruk. Święty ubrany jest w strój zakonny.  

Wokół świętego umieszczony jest  łaciński napis Crux S. P. Benedicti  – tzn. Krzyż św. Ojca Benedykta.  

Druga strona medalika przedstawia  w centralnej części krzyż z wpisanymi pomiędzy ramiona literami:  

CSPB – Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż Świętego Ojca Benedykta.  

Nad krzyżem znajduje się grecki hierogram imienia Jezusa – IHS (gr. IHΣΟΥΣ).  

Litery na krzyżu 

w pionie: CSSML, oznaczające: Crux Sancta Sit Mihi Lux  

– Krzyż święty niech mi będzie światłem

w poziomie: NDSMD, czyli Non Draco Sit Mihi Dux  

– Diabeł (dosł. ‘smok’) niech nie będzie mi przewodnikiem.  

Napis na obrzeżu medalika, zgodnie z ruchem wskazówek zegara: 

VRSNSMV – Vade Retro Satana, Non Suade Mihi Vana  

 Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności.  

SMQLIVB – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas  

– złe jest to, co podsuwasz, sam pij truciznę

Z samego opisu łatwo wywnioskować, że zawiera on modlitwę o odpędzenie szatana, czyli egzorcyzm. To właśnie liczne świadectwa o skuteczności modlitwy przypisanej to tego medalika i autorytet Kościoła sprawiły, że cieszy się on tak dużą popularnością. 

Formuła błogosławieństwa 

  1.  Wspomożenie nasze + w imieniu Pana.
  2.  Który stworzył niebo i ziemię.

K.  Pan z wami. 

W.  I z duchem twoim.  

Módlmy się.  

Pobłogosław, + Panie Boże, ten medalik (te medaliki) naszego Ojca świętego Benedykta i spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go (je) nosił, był (były) przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen. 

Albo 
Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo naszego Ojca świętego Benedykta: pobłogosław + ten medalik (medaliki) i spraw aby każdy kto będzie go (je) nosił i dobrze czynił, cieszył się zdrowiem duszy i ciała, otrzymał łaskę uświęcenia i mógł dostąpić odpustów  nam przyznanych. Miłosierny Boże chroń go od przewrotności szatana, alby mógł stanąć przed Tobą święty i nieskalany. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
W. Amen. 

 
Kapłan kropi medaliki wodą święconą.  

MEDALIK

Medalik św. Benedykta jest jednym z najbardziej znanych medalików w kościele katolickich. Medalik należy do sakramentaliów, czyli znaków świętych, uzdalniających do przyjęcia łaski i do współpracy z nią (KKK 1667-1679). Wygląd medalika został określony w breve Papieża Benedykta XIV z 1742 roku. 

Według tego wzoru medalik przedstawia postać św. Benedykta, który w prawej ręce trzyma krzyż, jak do błogosławieństwa, a w lewej napisaną przez siebie Regułę. Przy nogach po jego prawej strony leży infuła, znak godności opata, po stronie przeciwnej kruk. Święty ubrany jest w strój zakonny.  

Wokół świętego umieszczony jest  łaciński napis Crux S. P. Benedicti  – tzn. Krzyż św. Ojca Benedykta.  

Druga strona medalika przedstawia  w centralnej części krzyż z wpisanymi pomiędzy ramiona literami:  

CSPB – Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż Świętego Ojca Benedykta.  

Nad krzyżem znajduje się grecki hierogram imienia Jezusa – IHS (gr. IHΣΟΥΣ).  

Litery na krzyżu 

w pionie: CSSML, oznaczające: Crux Sancta Sit Mihi Lux  

– Krzyż święty niech mi będzie światłem

w poziomie: NDSMD, czyli Non Draco Sit Mihi Dux  

– Diabeł (dosł. ‘smok’) niech nie będzie mi przewodnikiem.  

Napis na obrzeżu medalika, zgodnie z ruchem wskazówek zegara: 

VRSNSMV – Vade Retro Satana, Non Suade Mihi Vana  

 Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności.  

SMQLIVB – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas  

– złe jest to, co podsuwasz, sam pij truciznę

Z samego opisu łatwo wywnioskować, że zawiera on modlitwę o odpędzenie szatana, czyli egzorcyzm. To właśnie liczne świadectwa o skuteczności modlitwy przypisanej to tego medalika i autorytet Kościoła sprawiły, że cieszy się on tak dużą popularnością. 

Formuła błogosławieństwa 

  1.  Wspomożenie nasze + w imieniu Pana.
  2.  Który stworzył niebo i ziemię.

K.  Pan z wami. 

W.  I z duchem twoim.  

Módlmy się.  

Pobłogosław, + Panie Boże, ten medalik (te medaliki) naszego Ojca świętego Benedykta i spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go (je) nosił, był (były) przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen. 

Albo 
Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo naszego Ojca świętego Benedykta: pobłogosław + ten medalik (medaliki) i spraw aby każdy kto będzie go (je) nosił i dobrze czynił, cieszył się zdrowiem duszy i ciała, otrzymał łaskę uświęcenia i mógł dostąpić odpustów  nam przyznanych. Miłosierny Boże chroń go od przewrotności szatana, alby mógł stanąć przed Tobą święty i nieskalany. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
W. Amen. 

 
Kapłan kropi medaliki wodą święconą.  

GALERIA

 Zobacz więcej

GALERIA

 Zobacz więcej

KONTAKT

TELEFON

510 101 518

E-MAIL

dmb.drohiczyn@gmail.com

NUMER KONTA

Bank Pekao S.A.: PL 90 1240 2210 1111 0010 7328 7985

ADRES

ul. Benedyktyńska 6

17-312 Drohiczyn

KONTAKT

TELEFON

510 101 518

E-MAIL

dmb.drohiczyn@gmail.com

ADRES

ul. Benedyktyńska 6

17-312 Drohiczyn